Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het NPS is er voor u, als lid van het stamboek, als fokker, als mester, of als liefhebber van dit ras. Als stamboek streven wij ernaar om de unieke raseigenschappen van het Piemontese rund te behouden en zoveel mogelijk te verbeteren. Wij organiseren diverse evenementen, keuringen en bijeenkomsten en bieden diverse diensten aan onze leden aan. Een van deze diensten betreft het importeren van sperma van Italiaanse geteste Piemontese stieren.


Voor iedereen die de Piemontese een warm hart toedraagt wil het stamboek zich inzetten. Laagdrempelig, niet duur, en altijd enthousiast. We doen een beroep op iedereen die een steentje kan en wil bijdragen om samen de doelen te realiseren.


Wilt u lid worden van onze vereniging?

Neem contact op en wij helpen u graag verder.

Voordelen van het NPS lidmaatschap

Ledencontactblad 'De Piemontees'

Ieder kwartaal ontvangt u gratis en automatisch ons ledencontactblad 'De Piemontees'. De informatie bestaat o.a. uit bedrijfsverslagen, interviews, keuringsverslagen en bestuurszaken. De leden kunnen hierin ook hun overtollig vee (gratis!) te koop aanbieden.

Keuringen

Wanneer u lid bent van het Nederlands Piemontese Stamboek kunt u deelnemen aan de keuringen die ieder jaar worden georganiseerd. Deelname aan deze geweldige evenementen zijn een belevenis en geven u als fokker een beeld van het niveau van uw dieren ten opzichte van uw collega’s.

Bedrijfsinspecties

Leden hebben de mogelijkheid om mee te doen aan de bedrijfsinspecties. De bedrijfsinspecties leveren u bruikbare informatie op over uw veestapel. Deze informatie kan u verder helpen met uw fokkerij. Leden kunnen zich bij het secretariaat aanmelden voor deze bedrijfsinspecties. Ook voor individuele dierinspecties.

Italiaanse Stieren

Voor de leden importeert het Nederlands Piemontese Stamboek sperma van in Italië geteste Piemontese stieren. De sperma kunt u bestellen via het stamboek.