BedrijfsinspectieBedrijfs- en individuele inspecties

Voor het N.P.S. worden de bedrijfs- en individuele inspecties uitgevoerd door onze inspecteur:
De heer P. Mabesoone
Jokweg 1
4527 PM Aardenburg
Tel.: +31(0) 6 20533436


Aanmelden voor inspectie

Secretariaat N.P.S.
Tel.: +31(0) 6 53769683
E-mail: secretariaat@piemontesestamboek.nl


Aanvullende informatie

Veel fokkers laten hun dieren beoordelen door een keurmeester van het stamboek. Vrouwelijke Piemontese dieren, waarvan de afstamming bekend is (vader en moeder is voldoende), hebben een S-registratie (stamboek) bij het NPS. Ongeacht of het dier gekeurd is door het Nederlands Piemontese Stamboek. Dieren bij leden van het stamboek kennen nog een aanvullende kwalificatie. Op de stamboom staat bij gekeurde dieren een ‘I’ ( ingeschreven) vermeld.
Is het dier afgekeurd omdat er grote rasfouten of erfelijke gebreken aanwezig zijn, of scoort het dier onder de AV 74 punten, dan volgt een ‘A’ (afgekeurd).
Bij S-geregistreerde dieren, die nog niet gekeurd zijn, staat een ‘V’ (voorlopig) vermeld.
Het officiële stamboekdocument voor ingeschreven dieren is een ‘stamboom’. Voor dieren die nog niet gekeurd zijn, is dat een ‘afstammingskaart’. Veel fokkers laten niet alleen hun vrouwelijke dieren beoordelen door de keurmeester van het stamboek, maar ook eventuele (dek)stieren.

Excellente dieren


Een dier behaalt de status 'excellent' wanneer deze minimaal 90 punten scoort voor Algemeen Voorkomen. Een Piemontese dier kan voor de excellent status in aanmerking komen op een leeftijd van minimaal vijf jaar.

Het keuren voor de excellent status gebeurt door minimaal twee keurmeesters.

De hoogst gepunte koe in Nederland heeft een respectabele 94 punten achter haar naam staan.​​​​​​​​​​​​​​

Preferente stammoeder


Voorwaarden preferente stammoeder

1. Minimaal viermaal gekalfd vóór de leeftijd van zes jaar, òf minimaal zes keer achtereen jaarlijks.

2. Minimaal vier nakomelingen beoordeeld op exterieur

3. De nakomelingen moeten voor exterieur minstens 10 punten hebben behaald

Hiervoor geldt;

83 en 84 punten Algemeen Voorkomen: 2 punten
85 en 86 punten Algemeen Voorkomen: 3 punten
87 en 88 punten Algemeen Voorkomen: 4 punten
89 en meer punten Algemeen Voorkomen: 5 punten

→ Bij 15 punten krijgt de Preferente Stammoeder 1 ster.
→ Bij 20 punten ontvangt het dier 2 sterren.
→ Bij 25 punten of meer krijgt het dier 3 sterren (maximaal 3 sterren te behalen).

Een preferente dochter geeft aan haar moeder 5 punten extra, indien de moeder zelf ook minimaal 10 punten scoort.